top of page

Variation i vallens skörd jämnas ut

med kompletteringssådd

Spara 5000 - 10000€ årligen med effektiv vallproduktion.
Förnya, komplettera och direktså vallar och beten med maskiner från oss

då producerar du 10-20% större skörd med högre kvalitet.

Vårens betesputsning förbättrar foderkvaliteten och

höstens betesputsning garanterar kompletteringssådden

bottom of page